Načítavam stránku...

Vážení študenti,

venujte, prosím, zvýšenú pozornosť nasledovným termínom zápisov a priloženým informáciám.

 

S pozdravom

Zuzana Bihariová

študijné oddelenie

Fakulta aplikovaných jazykov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b

852 35  Bratislava

t.č.: 02/6729 5216

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?