Načítavam stránku...

Milí študenti,

dávame Vám do pozornosti ponuku štipendií DBU v SRN pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR absolvovať 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Zaujímavou je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250 EUR/mesačne.

Bližšie informácie môžete nájsť aj na stránkach http://dbu.de/2600.html 

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2018 do 31.7.2018.  Nástup na stáž je od 1.2.2019. 

Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 31.7.2018 a všetci absolventi z posledných troch rokov.

Dňa 20.3.2018 o 13,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina,  v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi zodpovedia na všetky otázky.  Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

S prípadnými ďalšími otázkami sa môžete obrátiť emailom, telefonicky, resp. osobne na zástupcu DBU na Slovensku: RNDr. Martin LABUDA, PhD., Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Department of Landscape Ecology Mlynská dolina, Ilkovičova 6 842 15 Bratislava SLOVAKIA web: www.krajinnaekologia.sk/sk/Labuda_Martin/ Phone: +421 2 60296589 Fax:  +421 2 60296703 Mobil:  +421 949 647657

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?