Načítavam stránku...

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás informovať v mene pani prodekanky Némethovej o výzve pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobilitu Erasmus + na akademický rok 2018/2019.

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a mať vytvorenú prihlášku na učiteľskú resp. zamestnaneckú mobilitu  2018/2019.

Výberové konanie pedagogických zamestnancov na mobility za účelom výučby a pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobility za účelom školenia bude prebiehať osobitne na jednotlivých fakultách v kompetencii prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

Všetci záujemcovia o mobilitu (pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci) sú zároveň povinní k prihláške k výberovému konaniu doručiť aj podrobný program mobility s výberom destinácie, ktorú neskôr nebude možné zmeniť, nakoľko hodnotenie výberového procesu bude priamo korešpondovať s konkrétnym programom v danej destinácii, ktorú si potenciálny účastník mobility uvedie do prihlášky.

Vaše prihlášky prosím doručujte do 19. októbra 2018 na RMV FAJ EUVA (D2.35).

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?