Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že príspevky z 5. ročníka konferencie Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie sú zverejnené vo forme abstraktov na webovej stránke konferencie: https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/.

Zborník s kompletnými príspevkami bude v printovej podobe vydaný v priebehu novembra 2020. 

S prianím príjemného dňa,

Organizačný výbor

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.