Milé kolegyne, milí kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú prednášku z oblasti germanistickej lingvistiky Prof. Dr. Ines Busch-Lauer (Fakulta aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie Vysokej školy Zwickau (SRN), spojenú s workshopom a diskusiou, ktorú organizuje Dr. Silvia Adamcová v spolupráci so Spoločnosťou pre nemecký jazyk vo Wiesbadene, SRN („Gesellschaft für deutsche Sprache“), ktorá prednášku sponzoruje a informácie o podujatí uverejní vo vedeckom časopise „Sprachdienst“, resp. na webstránke spoločnosti (gfds.de).

Prednáška sa uskutoční dňa 6.5.2021 o 9.30 online prostredníctvom MS Teams a je určená pre študentov FAJ, študujúcich program „Cudzie jazyky a IKK“ v nemeckom jazyku, ako aj pre učiteľov nemeckého jazyka. Prednáška s názvom „Wirtschaftskommunikation in Wissenschaft und Praxis. Fokus Deutsch“ sa venuje oblasti hospodárskej nemčiny z lingvistického a pragmatického hľadiska a prispeje k rozšíreniu vedomostí z tejto oblasti, resp. k upevneniu komunikačnej a lingvistickej kompetencie študentov Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po skončení prednášky nasleduje diskusia a workshop. Materiály v NJ pripraví Prof. Busch-Lauer spolu s Dr. Adamcovou a sprístupní záujemcom.

Bližšie informácie včítane linku na pripojenie nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Silvia Adamcová

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.