Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

dovoľujem si Vás informovať o výsledkoch volieb do AS FAJ EUBA, ktoré sa uskutočnili dňa - 21. septembra 2022:

PROTOKOL o výsledku volieb za členov AS FAJ EUBA na funkčné obdobie 2022 – 2026

 

S prianím príjemného dňa,

Mgr. Jana Kucharová, PhD.

predsedníčka Akademického senátu 

Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.