Srdečne blahoželáme študentke Erike Dvorjakovej, ktorá sa umiestnila v celouniverzitnom kole SVOČ za akademický rok 2021/2022 za 1. stupeň štúdia na 3. mieste s prácou "RODOVÁ (NE)ROVNOSŤ V ŽENSKOM FUTBALE V ŠPANIELSKU" pod vedením Mgr. Maríe Carmen Sánchez Vizcaíno, M.Phil., PhD.

Diplom za účasť v celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti za FAJ získala: Mgr. Sofia Maszayová s prácou “NO ONE CAN BREAK US, WE ARE STRONG! WE ARE UKRAINIANS!” MEDIA PORTRAIT OF THE UKRAINIAN PRESIDENT pod vedením Mgr. Silvie Adamcovej, PhD.

Srdečne blahoželáme!

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.