Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

vážené študentky, vážení študenti.

 

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave a dekani jednotlivých fakúlt EU v Bratislave sa po vzájomnej dohode rozhodli udeliť:   

  • dňa 27. októbra 2022 (štvrtok) dekanské voľno pre študentov bratislavských fakúlt (NHF, OF, FHI, FPM, FMV, FAJ),
  • dňa 28. októbra 2022 (piatok) rektorské voľno pre študentov všetkých fakúlt EU v Bratislave (vrátane PHF v Košiciach). 

 

Výučba pokračuje dňa 3. novembra 2022 (štvrtok) podľa harmonogramu akad. roka 2022/2023.  

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

rektor EU v Bratislave 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.