Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujem si Vás informovať o výsledku volieb na kandidátov za člena zamestnaneckej časti AS EUBA na funkčné obdobie 2023 –2027 za FAJ EUBA, ktoré sa uskutočnili dňa 05. apríla 2023:

PROTOKOL o výsledku volieb na kandidátov za člena zamestnaneckej časti AS EUBA na funkčné obdobie 2023 –2027 za FAJ EUBA zo dňa 05.04.2023

S pozdravom,

Mgr. Jana Kucharová, PhD.

predsedníčka Akademického senátu

Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.