Milé kolegyne, milí kolegovia,

na základe výsledkov tajného hlasovania členov AS FAJ EUBA sa zástupkyňou FAJ EUBA v Rade vysokých škôl na funkčné obdobie od 01.06.2023 do 31.05.2027 stala  

PaedDr. Žaneta Pavlíková, PhD.

Zápisnica o priebehu a výsledku voľby zástupcu FAJ EUBA do Rady vysokých škôl na funkčné obdobie od 01.06.2023 do 31.05.2027 zo dňa 02.05.2023

 

Srdečne blahoželáme!

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.