Milé kolegyne, milí kolegovia,

dovoľujem si vám zaslať výzvu (2. kolo) na mobilitu zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2023/2024 s termínom vycestovania od 01/02/2024 do 30/09/2024.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi zašlite prosím e-mailom na adresu do 19. januára 2024 (piatok, 09:00 hod.).

Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné odovzdať osobne pani Ing. Vierke Vančíkovej (D2.14) do 19. januára 2024 (piatok, 09:00 hod.).

Všetci uchádzači o mobilitu sa musia zaregistrovať v online aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk a mať vytvorenú prihlášku na mobilitu učiteľov alebo zamestnancov na akademický rok 2023/2024.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Ďakujem a prajem pekný deň.

S pozdravom

Ildikó Némethová

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.