Hlavnou úlohou Referátu pre medzinárodné vzťahy Fakulty aplikovaných jazykov EU v Bratislave (ďalej len RMV) je rozvoj a posilnenie medzinárodnej spolupráce so zahraničnými vysokými školami, univerzitami a organizáciami. RMV sa sústreďuje najmä na medzinárodné programy a projekty zamerané na mobility študentov, učiteľov a zamestnancov v rámci programu ERASMUS+.

 

NÉMETHOVÁ, Ildikó, Dr. habil., PhDr., PhD.

NÉMETHOVÁ, Ildikó, Dr. habil., PhDr., PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

docentka

D2.19 +421 2 6729 5219
 
VANČÍKOVÁ, Viera, Ing.

VANČÍKOVÁ, Viera, Ing.

referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

referentka

D2.14 +421 2 6729 5214
 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.