SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

SERESOVÁ, Katarína, doc. Mgr. Ing., PhD.

prodekanka pre rozvoj

profesorka

E2.09 +421 2 6729 5323
 
VANČÍKOVÁ, Viera, Ing.

VANČÍKOVÁ, Viera, Ing.

referentka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

referentka

D2.14 +421 2 6729 5214

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.