Načítavam stránku...
Fakulta aplikovaných jazykov has 18 registered members
MenoPozíciaKontaktné informácie
odborná asistentka
D2.20
+421 2 6729 5220
...
odborná asistentka
E9.22
+421 2 6729 5158
...
odborná asistentka
D2.27
+421 2 6729 5227
...
odborná asistentka
E9.24
+421 2 6729 5157
...
odborná asistentka
D2.08
+421 2 6729 5208
...
odborná asistentka
E9.26
+421 2 6729 5176
...
odborná asistentka
E9.09
+421 2 6729 5159
...
odborná asistentka
prodekanka pre medzinárodné vzťahy
D2.19
+421 2 6729 5219
...
odborná asistentka
D2.08
+421 2 6729 5208
...
odborná asistentka
zástupkyňa vedúcej katedry
D2.17
+421 2 6729 5217
...
odborná asistentka
E9.09
+421 2 6729 5159
...
sekretariát katedry
D2.34
+421 2 6729 5102
...
odborná asistentka
D2.20
+421 2 6729 5220
...
docentka
E9.29
+421 2 6729 5152
...
odborná asistentka
prodekanka pre vzdelávanie, štatutárna zástupkyňa dekana, vedúca katedry, koordinátorka AIS pre FAJ
D2.26
+421 2 6729 5226
...
odborný asistent
E9.24
+421 2 6729 5157
...
odborná asistentka
E9.09
+421 2 6729 5159
...
odborná asistentka
D2.18
+421 2 6729 5218
...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?