ČIEFOVÁ, Michaela, Mgr., PhD.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborná asistentka
Miestnosť D2.20
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5220