HALAŠOVÁ, Darina, PaedDr., PhD.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborná asistentka
Miestnosť E9.22
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5158
Pedagogická činnosť:
Obchodné rokovania Odborný jazyk pre stredne pokročilých I, II. Odborný jazyk pre mierne pokročilých I, II – externé štúdium, študenti FHI
Vedeckovýskumná činnosť:
odborný ekonomický jazyk