HRDLIČKOVÁ, Zuzana, PaedDr., Ph.D.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborná asistentka
Miestnosť D2.27
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5227
Pedagogická činnosť:
Oblastné a interkultúrne štúdie v anglickom jazyku I, II Reálie anglicky hovoriacich krajín a Slovenska – FMV Odborný anglický jazyk pre pokročilých I, II Odborný anglický jazyk pre pokročilých – národohospodárstvo Odborný anglický jazyk pre pokročilých – obchod Odborný anglický jazyk pre pokročilých – podnikový manažment Odborný anglický jazyk pre mierne pokročilých I, II, III
Vedeckovýskumná činnosť:
lingvistika, lexikológia, sémantika, odborný ekonomický jazyk