KAPRÁLIKOVÁ, Ivana, Mgr., PhD.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborná asistentka
Miestnosť E9.24
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5157