KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia, Ing., Mgr., PhD.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborná asistentka
Miestnosť D2.08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5208
Pedagogická činnosť:
Kultúra a komunikácia Všeobecný anglický jazyk pre stredne pokročilých I, II. Odborný anglický jazyk pre mierne pokročilých I, II
Vedeckovýskumná činnosť:
interkultúrna komunikácia, odborný ekonomický jazyk, metodológia jazyka, CLIL, multilingvizmus, svetová ekonómia, politika EÚ