MAIEROVÁ, Eva, PhDr., PhD.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborná asistentka
Miestnosť E9.26
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5176