ONDREJOVÁ, Zuzana, PhDr., CSc.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborná asistentka
Miestnosť D2.08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5208