PAŠKOVÁ, Hana, PhDr.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborná asistentka zástupkyňa vedúcej katedry
Miestnosť D2.17
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5217
Pedagogická činnosť:
Odborný anglický jazyk pre pokročilých I, II, III
Vedeckovýskumná činnosť:
Metodika vyučovania odborného ekonomického jazyka Používanie materinského jazyka vo vyučovaní cudzích jazykov