RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila, PhDr., PhD.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborná asistentka
Miestnosť D2.20
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5220
Pedagogická činnosť:
Odborná angličtina pre pokročilých (FMV, NHF, OF)
Vedeckovýskumná činnosť:
diplomatický jazyk ako LSP, odborný ekonomický jazyk