ŠAJGALÍKOVÁ, Helena, doc. PhDr., PhD.

106003 - Katedra anglického jazyka

docentka
Miestnosť E9.29
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5152
Pedagogická činnosť:
Odborný anglický jazyk pre pokročilých Kultúra a komunikácia
Vedeckovýskumná činnosť:
manažment ľudských zdrojov, organizačné kultúry, interkultúrna komunikácia