STRELINGER, Ján, Mgr., PhD.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborný asistent
Miestnosť E9.24
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5157
Pedagogická činnosť:
Reálie anglicky hovoriacich krajín a Slovenska I, II. Oblastné a interkultúrne štúdie I, II. Všeobecný anglický jazyk pre stredne pokročilých I, II. Odborný anglický jazyk pre pokročilých I, II. Odborný anglický jazyk pre pokročilých I, II. – externé štúdium, študenti OF
Vedeckovýskumná činnosť:
interkultúrna komunikácia, reálie, odborný ekonomický jazyk