ZSAPKOVÁ, Eleonóra, PhDr., PhD.

106003 - Katedra anglického jazyka

odborná asistentka
Miestnosť D2.18
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5218
Pedagogická činnosť:
Odborný anglický jazyk pre pokročilých I, II, III - denné štúdium, študenti OF, FPM, FMV Odborný anglický jazyk pre mierne pokročilých I, II, III - externé štúdium, študenti NHF
Vedeckovýskumná činnosť:
Metodika vyučovania anglického jazyka - používanie materinského jazyka vo vyučovaní cudzích jazykov