BLÁHOVÁ, Mária, PhDr., PhD.

106007 - Katedra interkultúrnej komunikácie

odborná asistentka
Miestnosť D2.13
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5213
Pedagogická činnosť:
Oblastné a interkultúrne štúdie v anglickom jazyku I Etiketa a diplomatický protokol Oblastné štúdie v anglickom jazyku II
Vedeckovýskumná činnosť:
interkultúrna komunikácia, oblastné štúdie (Veľká Británia, USA), diplomacia, pravidlá etikety a rozdiely v kultúrach, ekonomický blahobyt a šťastné krajiny