HELMOVÁ, Milena, PhDr., PhD.

106007 - Katedra interkultúrnej komunikácie

odborná asistentka
Miestnosť E2.09
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5323
Pedagogická činnosť:
Oblastné a interkultúrne štúdie v nemeckom jazyku I, II Obchodné rokovania v nemeckom jazyku I, II Seminár k záverečnej práci I Interkultúrne štúdie NJ
Vedeckovýskumná činnosť:
interkultúrna komunikácia, obchodné rokovania