HRIVÍKOVÁ, Tatiana, PhDr., PhD.

106007 - Katedra interkultúrnej komunikácie

odborná asistentka vedúca katedry
Miestnosť D2.15
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5215
Pedagogická činnosť:
Interkultúrna komunikácia v anglickom jazyku I, II. Vznik a vývoj európskej civilizácie Diskusné fórum v anglickom jazyku
Vedeckovýskumná činnosť:
interkultúrna komunikácia, kultúry, európska civilizácia, ľudové rozprávky, zložky kultúry