ŠTEFANČÍK, Radoslav, doc. PhDr., MPol. Ph.D.

106007 - Katedra interkultúrnej komunikácie

docent dekan fakulty
Miestnosť D2.24
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5146
Pedagogická činnosť:
Základy politológie Politik in der Slowakei Migrations und Integrationspolitik Europäische Union Oblastné a interkultúrne štúdiá Diplomový seminár
Vedeckovýskumná činnosť:
medzinárodná migrácia a integrácia cudzincov, politické strany, jazyk a politika, politická participácia mládeže