Katedra intekultúrnej komunikácie (KIK) vznikla v akademickom roku 2009/10. Zameriava sa na výučbu predmetov spojených s kultúrou a interkultúrnou komunikáciou (Interkultúrna komunikácia). Odzrkadľujú  sa v nich špecifiká  kultúr, ktoré sú zastúpené daným cudzím jazykom.

Predmet Oblastné štúdie prináša stručný pohľad do dejín, politického systému, ekonomických trendov a prehľad literatúry krajín daného regiónu. 

Okrem toho katedra poskytuje výučbu predmetov, ktoré súvisia s ekonomickým charakterom cieľového zamerania študentov (Obchodné rokovania). Predmet Diskusné fórum umožňuje študentom magisterského štúdia preukázať svoje jazykové i vedomostné kompetencie v najrozmanitejších témach odborného charakteru, ako aj ich schopnosti reagovať a vyjadrovať sa k aktuálnym témam súčasnosti v príslušných cudzích jazykoch. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.