Načítavam stránku...
Fakulta aplikovaných jazykov has 11 registered members
MenoPozíciaKontaktné informácie
profesorka
vedúca katedry
D2.11
+421 2 6729 5211
...
odborná asistentka
zástupkyňa vedúcej katedry
D2.10a
+421 2 6729 5210
...
odborná asistentka
vedúca redaktorka vedeckého časopisu Lingua et vita
D2.30
+421 2 6729 5230
...
sekretariát katedry
D2.32
+421 2 6729 5232
...
docentka
E9.08
+421 2 6729 5156
...
odborná asistentka
E9.25
+421 6729 5175
...
profesor
E9.23
+421 6729 5173
...
docentka
prodekanka pre rozvoj
E2.09
+421 2 6729 5323
...
odborný asistent
E9.10
+421 2 6729 5160
...
odborná asistentka
E9.10
+421 2 6729 5160
...
lektorka MŠVVaŠ SR
D2.10
+421 2 6729 5210
...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?