ADAMCOVÁ, Silvia, Mgr., PhD.

106006 - Katedra jazykovedy a translatológie

docentka vedúca katedry
Miestnosť D2.11
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5211
Pedagogická činnosť:

Úvod do štúdia nemeckého jazyka – prednáška Ortoepia a ortografia nemeckého jazyka Lingvistická charakeristika nemeckého jazyka I. – seminár Vybrané kapitoly z dejín literatúry (s dôrazom na anglickú a americkú literatúru) – prednáška Vybrané kapitoly z dejín literatúry (s dôrazom na anglickú a americkú literatúru) – seminár Vybrané kapitoly z dejín literatúry (s dôrazom na nemeckú, rakúsku a švajčiarsku literatúru) – seminár Oblastné štúdie anglického jazyka II Vybrané kapitoly z dejín umenia

Vedeckovýskumná činnosť:

systémová lingvistika: ortoepia, prozódia, ortografia, morfosyntax, súčasný nemecký jazyk, literatúra, jazyk diplomacie