CHMELOVÁ, Daniela

106006 - Katedra jazykovedy a translatológie

sekretárka Katedra jazykovedy a translatológie, Katedra románskych a slovanských jazykov
Miestnosť D2.32
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5232