GAŠOVÁ, Zuzana, doc. Mgr., PhD.

106006 - Katedra jazykovedy a translatológie

docentka
Miestnosť E9.08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5156