ŠTEFČÍK, Jozef, Mgr., PhD.

106006 - Katedra jazykovedy a translatológie

odborný asistent
Miestnosť E9.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5160