VARGOVÁ, Dominika, Mgr., PhD.

106006 - Katedra jazykovedy a translatológie

odborná asistentka
Miestnosť E9.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5160
Pedagogická činnosť:
Odborný anglický jazyk - akademický Prekladový seminár v anglickom jazyku Úvod do translatológie
Vedeckovýskumná činnosť:
Translatológia Ruský jazyk a kultúra Lingvoreálie rusky hovoriacich a anglofónnych krajín