Načítavam stránku...
Fakulta aplikovaných jazykov has 9 registered members
MenoPozíciaKontaktné informácie
lektor MŠVVaŠ SR
D2.10
+421 2 6729 5210
...
odborná asistentka
D2.10a
+421 2 6729 5210
...
odborná asistentka
zástupkyňa vedúcej katedry
E1.09
+421 2 6729 5223
...
odborná asistentka
vedúca katedry
E1.09
+421 2 6729 5223
...
odborný asistent
E9.26
+421 2 6729 5176
...
odborná asistentka
D4.09
+421 6729 5409
...
odborná asistentka
D2.12
+421 2 6729 5212
...
sekretariát katedry
D2.34
+421 2 6729 5102
...
odborná asistentka
D2.12
+421 2 6729 5212
...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?