BITTERER, Markus, Mag. phil.

106004 - Katedra nemeckého jazyka

lektor
Miestnosť D2.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5210