KOČIŠOVÁ, Zuzana, Mgr.

106004 - Katedra nemeckého jazyka

odborná asistentka
Miestnosť D2.10a
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5210
Pedagogická činnosť:
Nemecký jazyk pre mierne pokročilých – FMV Nemecký jazyk pre stredne pokročilých - FMV Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I, II, III – denné, externé štúdium – OF, FNH, FPM, FHI, FMV Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I, II - denné, externé štúdium – OF, FNH, FPM, FHI, FMV Odborný nemecký jazyk pre NHF Odborný nemecký jazyk pre OF
Vedeckovýskumná činnosť:
odborný nemecký jazyk, nové metódy vyučovania cudzieho jazyka