KUCHAROVÁ, Jana, Mgr., PhD.

106004 - Katedra nemeckého jazyka

odborná asistentka zástupkyňa vedúcej katedry
Miestnosť E1.09
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5223
Pedagogická činnosť:
Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I., II., III. – denné, externé štúdium – OF, NHF, FPM, FHI Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I., II. - denné, externé štúdium – OF, NHF, FPM, FHI, FMV Odborný nemecký jazyk pre NHF Odborný nemecký jazyk pre OF Reálie nemecky hovoriacich krajín – FMV Kultúra a komunikácia – FMV Rokovania v nemeckom jazyku – FMV
Vedeckovýskumná činnosť:
didaktika a metodika výučby nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka – nové trendy vo výučbe, zefektívnenie výučby, rozvíjanie učebných stratégií, tvorba testov a testovacích nástrojov z nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka pre učiacich sa na rôznych jazykových úrovniach podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky