KUNOVSKÁ, Ingrid, Mgr., PhD.

106004 - Katedra nemeckého jazyka

odborná asistentka vedúca katedry
Miestnosť E1.09
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5223
Pedagogická činnosť:
Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I, II, III - denné, externé štúdium – OF, FNH,FPM, FHI Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I, II – denné, externé štúdium – OF, FNH, FHI, FPM, FMV Odborný nemecký jazyk pre NHF Odborný nemecký jazyk pre OF Reálie nemecky hovoriacich krajín
Vedeckovýskumná činnosť:
reálie, interkultúrna komunikácia, odborný ekonomický jazyk, didaktika cudzích jazykov