MAIER, Tomas, Mgr., PhD.

106004 - Katedra nemeckého jazyka

odborný asistent
Miestnosť E9.26
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5176
Pedagogická činnosť:
Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I., II., III. – denné, externé štúdium – OF, NHF, FPM, FHI Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I., II. - denné, externé štúdium – OF, NHF, FPM, FHI, FMV Odborný nemecký jazyk pre NHF Odborný nemecký jazyk pre OF
Vedeckovýskumná činnosť:
didaktika výučby nemeckého jazyka, história vo výučbe nemeckého jazyka