ONDRUŠOVÁ, Terézia, Mgr., Ing., PhD.

106004 - Katedra nemeckého jazyka

odborná asistentka
Miestnosť D4.09
E-mailová adresa
Telefón +421 6 7295 409