PATÉ, Magdaléna, Ing. Mgr., PhD.

106004 - Katedra nemeckého jazyka

odborná asistentka
Miestnosť D2.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5212
Pedagogická činnosť:
Odborný nemecký jazyk pre stredne pokročilých I, II, III - denné, externé štúdium – OF, FNH,FPM, FHI Odborný nemecký jazyk pre pokročilých I, II  – OF, FNH, FHI, FPM, FMV Odborný nemecký jazyk pre OF - denné, externé štúdium Všeobecný nemecký jazyk pre stredne pokročilých - FMV
Vedeckovýskumná činnosť:
medzinárodné politické a ekonomické vzťahy: otázka identity - náboženstvo, nacionalizmus, kultúra; postavenie Nemecka v medzinárodných vzťahoch; Európska integrácia vývoj nemeckého jazyka