ŠUKOLOVÁ, Lucia, PhDr., PhD.

106004 - Katedra nemeckého jazyka

odborná asistentka
Miestnosť D2.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5212