DZIVÁKOVÁ, Michaela, Mgr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborná asistentka
Miestnosť D2.37
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5237
Pedagogická činnosť:
Ruský jazyk pre začiatočníkov I, II. Všeobecný ruský jazyk pre stredne pokročilých I, II. Odborný ruský jazyk pre mierne pokročilých I, II.