GRIGORJANOVÁ, Tatjana, doc., PhDr., Mgr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

docentka
Miestnosť D2.36
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5236