KERESTY, Ján, PaedDr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborný asistent koordinátor AIS pre katedru
Miestnosť E2.11
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5263
Pedagogická činnosť:
Odborná španielčina pre mierne pokročilých I. – III. (NHF, FHI) Všeobecná španielčina pre mierne pokročilých I., II. (FPM) Odborná francúzština pre mierne pokročilých II. (FMV) Všeobecná francúzština / španielčina pre stredne pokročilých I., II. (FMV) Všeobecná francúzština / španielčina pre mierne pokročilých I. a II. (FMV) Francúzština / Španielčina pre začiatočníkov I. – IV. (FMV)
Vedeckovýskumná činnosť:
jazykoveda (lexikológia, neologizácia jazyka), kultúra jazyka, lingvoetnoreálie, špecifiká prekladu, kritika prekladu