KVAPIL, Roman, PhDr., PhD.

106005 - Katedra románskych a slovanských jazykov

odborný asistent zástupca vedúcej katedry za slovanské jazyky, výkonný redaktor časopisu Lingua et vita
Miestnosť D2.33
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5233
Pedagogická činnosť:
Ruský jazyk pre začiatočníkov Všeobecný ruský jazyk Odborný ruský jazyk Odborný slovenský jazyk Reálie Slovenska Kultúra a komunikácia v slovenskom jazyku Interkultúrna komunikácia a obchodné rokovania v slovenskom jazyku Normatívna gramatika slovenského jazyka
Vedeckovýskumná činnosť:
Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín – slovenský jazyk a ruský jazyk. Evalvačné a hodnotiace nástroje v cudzojazyčnom vzdelávaní. Slovenský spisovný jazyk.